Lindab logo
Bezplatná infolinka
0800 124 944
Email
info@lindab.sk
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Lindab Optimum

Lindab Optimum – NOVINKA

Komplexné riešenie montovaných hál z pozinkovanej ocele 

Haly Lindab Optimum tvorí unikátny konštrukčný systém z pozinkovanej ocele, ktorý bol vyvinutý a navrhnutý za účelom zjednodušenia a urýchlenia montáže. Základným prvkom tejto montovanej oceľovej haly je nosný rám z tenkostenných pozinkovaných C profilov, ktorého jednotlivé prvky sú riadne zavetrené a spájané metrickými skrutkami. Práve 100% pozinkovaná oceľová konštrukcia zabraňuje vzniku korózie, čo zaručí dlhodobú funkčnosť a životnosť haly. Vzhľadom k tomu, že hala sa montuje priamo na mieste stavby, sú znížené nároky na manipulačnú techniku a zdvíhacie zariadenia.

Cenová ponuka

100% pozinkované

ochrana proti korózii

3 - 5 m

výška pri odkvape

sklon strechy

100 - 1 000 m²

veľkosť plochy

8 - 18 m

šírka haly

Postup výstavby

1. Montáž kotviacich pätiek

2. Dodávka materiálu

3. Konštrukčné profily

4. Začiatok montáže haly podľa dodaného návodu

5. Spájanie konštrukčných profilov sktrutkami

6. Zdvíhanie rámov a ukotvenie

7. Montáž sekundárnej konštrukcie

8. Montáž sendvičových panelov

9. Finálna hala Lindab Optimum

Strešné a stenové obklady sú navrhnuté v súlade s potrebami a požiadavkami zákazníka. Na opláštenie a zastrešenie zateplenej stavby sa používajú sendvičové PIR, minerálne panely rôznych hrúbok, ktoré sú ukladané vertikálne. Pri nezateplenej stavbe sa používajú trapézové plechy, rôznych výšok a hrúbok.  Samozrejmosťou je návrh estetického oplechovania haly, vrátane odkvapového systému, prípadne bezpečnostných prvkov, ako servisné rebríky alebo snehové zachytávače.

Oceľová hala sa dodáva komplet na kľúč vrátane montáže,

Možnosť dodať predmontované oceľové komponenty priamo z výroby,

Sekundárne prvky vhodné na ručnú manipuláciu - max. hmotnosť 60 kg,

Na výstavbu haly je potrebná štandardná montážna partia max. 4 osoby,

Rámy vyžadujú minimálny čas pre zdvíhacie zariadenie,

Systém je navrhovaný tak aby urýchľoval a zjednodušoval montáž,

Konštrukcia z ľahkých pozinkovaných profilov v tvare C a Z - vynikajúca ochrana proti korózii,

Vynikajúca pevnosť a stabilita stavby - statika navrhovaná na mieru,

Systém zostavený z certifikovaných výrobkov a profilov (CE),

Vynikajúci pomer ceny a kvality,

25% - 30% menej komponentov na montáž oproti iným halovým systémom,

Montáž konštrukčných prvkov na zemi znižuje čas používania zdvíhacej techniky,

Jednoduché detaily + málo komponentov = rýchla a jednoduchá montáž.

3D model montovanej haly

Prvky systémového riešenia

Nosná konštrukcia

Základným prvkom tohto stavebného systému je nosná konštrukcia, ktorá pozostáva zo zdvojených tenkostenných pozinkovaných C profilov (v hrúbke 1,5 až 3,0 mm), stĺpy sú v rozostupe od 3 do 5 m. Sekundárna konštrukcia je tvorená z tenkostenných profilov C a Z ktoré sú v jednej rovine s primárnou konštrukciou.

Konštrukcia je kotvená pomocou oceľových kotviacich prvkov ktoré sú montované do pätky pred zaliatím betónu. Celá konštrukcia a jej prvky sú zavetrené a spájané metrickými skrutkami.

Strešné a stenové materiály

Strešné a stenové materiály sú navrhnuté v súlade s potrebami a požiadavkami zákazníka. Je možné navrhnúť jednoduché nezateplené budovy za použitia trapézového plechu Lindab ale taktiež zateplené stavby zo sendvičových panelov (PIR alebo Minerál), kde ich navrhujeme rôznych hrúbkach na základe požiadavky investora alebo projektanta.

Primárna konštrukcia

Primárna konštrukcia haly je tvorená zo zdvojených konštrukčných C profilov. Sekundárnu konštrukciu tvoria tenkostenné profily, ktoré sú v jednej rovine s primárnou konštrukciou.

Systém je staticky navrhovaný a prepočítavaný na každú halu osobitne. Na spájanie komponentov používame iba dva typy skrutiek – M16 a M12.

Kotviace prvky

Kotvenie primárnej konštrukcie je realizované pomocou oceľových prvkov, ktoré sú osadené v pätke a následne zaliate betónom. Druhou z možností kotvenia je pomocou chemických kotiev priamo do betónovej pätky.

Mám záujem o výpočet cenovej ponuky